Hit Counters
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
(เริ่มนับเมื่อ 20/07/55)
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านท่ายาง
คุณภาพดี ราคาถูก

โทร.089-7326899

 

" โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ร่วมประสานงานชุมชน ให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"

 

เครือข่ายสุขภาพอำเภอละงูจัดกิจกรรม ในโอกาสเลี้ยงส่งสสอ.ละงูไปรับตำแหน่ง
สสอ.เมืองสตูล และต้อนรับสสอ.ละงูคนใหม่ ณ ร้านอาหารบารารีสอร์ท
ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน
มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ บ้านตะโละใส

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล วันอิดิลอัฎฮา
มัสยิดส่งเสริมสุขภาพบ้านตะโละใส

นายกอบจ.สตูล อบอุปกรณ์การแพทย์
ให้แก่ รพ.สต.ในอำเภอละงู
โครงการสร้างเครือข่ายทีมดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัยตำบลปากน้ำแบบยั่งยืน
รพ.สต.ปากน้ำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ

 
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ(สรอ)
District Health System(DHS)
คือระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วยการ บูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ ผ่านกระบวนการชื่นชม และการ จัดการความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน.............................Download
การใช้กระบวนการ DHS
บูรณาการงานสร้างสุขภาพในพื้นที่ตำบลปากน้ำ

........ทีมสุขภาพ รพ.สต.ปากน้ำ ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนการจัดกระบวนการ จนเป็นส่วนหนึ่งของ “คณะทำงานขับเคลื่อนปากน้ำน่าอยู่(คคปน.)” ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเข้าใจบริบทของชุมชนมากขึ้น มองเห็นปัญหาด้านสุขภาวะ ของชุมชนจากพื้นที่จริง ที่มีความเชื่อมโยงกับด้านอื่นๆ................อ่านรายละเอียด

รายการหมอข้างบ้าน ไทยพีบีเอส

นำเสนอการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยทีมหมอครอบครัว(Family care team)
และภาคีเครือข่าย...กิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ DHS
(District Health System) ของรพ.สต.ปากน้ำ


 
การแกว่งแขนรักษาโรค
ารบริหาร "แกว่งแขนบำบัดโรค"
วิธีฝึกปฏิบัติการบริหารแกว่งแขน....
5 เทคนิคกิน'ไก่'ให้ปลอดภัย
เมนูไก่เป็นเมนูยอดนิยมม่ว่าจะ ข้าวกะเพราไก่ ไก่ทอด ไส้กรอกไก่
กินมื้อค่ำ อ้วนกว่ากินมื้อเช้า
คุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะรับประทาน อาหารตอนกลางคืนหรือเปล่า
มะเร็งปากมดลูก(Cervical cancer)
จากสถิติทั่วโลกนั้น มะเร็งปากมดลูกเป็น
มะเร็ง ในผู้หญิง ที่พบเป็นอันดับสอง

โภชนบัญญัติ เพื่อการมีสุขภาพดี
เราสนใจเรื่องอาหารการกินมากน้อย
แค่ไหน เรากินเพื่ออยู่ไปวัน ๆ หรือเรา...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
 โทร.0-7478-3491 E-mail : paknamhealth@hotmail.com